HEDENHÖS
FÖRÄLDRAKOOPERATIVET I KULLAVIK  
OM OSSPEDAGOGIKKONTAKTA OSSANMÄLANSkip Navigation Links

Fakta om föräldrakooperativet Hedenhös

Hedenhös som startades 1988 består av två mysiga och rymliga villor omgiven av en härlig trädgård utöver det vanliga, med stimulerande utomhusmiljö som bjuder till lek och lärande.

Barnen är uppdelade i 2 olika grupper som är åldersrelaterade.

På stora avdelningen har vi barn i åldrarna 3-6 år och på den lilla avdelningen har vi barn i åldrarna 1-3 år.


Åldersrelaterade barngrupper har visat sig ha många fördelar. Det är lättare för våra pedagoger att planera verksamheten utifrån barnen. Alla barn får på så sätt den omvårdnad och stimulans som är lämplig just för den åldern de befinner sig i. 


Personalstyrkan består av 8 stycken välrutinerade förskollärare och barnskötare med stor erfarenhet, som har det pedagogiska ansvaret för vår verksamhet. 


Hedenhös drivs som ett föräldrakooperativ, vilket innebär att föräldrarna är arbetsgivare åt personalen. 


Föräldrarna är uppdelade i olika arbetsgrupper. De olika grupperna är: styrelse, administration, innegrupp, utegrupp och matgrupp. 


Att vara medlem i ett föräldrakooperativ kräver både tid och engagemang, men innebär också större möjlighet att få insyn och kunna vara med och påverka. Medlemsmöten hålls under hösten och under våren. Dessa möten är ett mycket bra forum för information, diskussion och medinflytande. Då medverkar även förskolechef.

All verksamhet sker i nära samarbete mellan föräldrar, personal och barn. 


Vårt mål är att vår verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik och att alla som går på vår förskola ska känna sig respekterade och omtyckta.

Vår policy är att vi alla tillsammans, barn, föräldrar och pedagoger, ska bidra till en helhet, där vi värnar och känner ansvar för varandra och vår förskola. En gemenskap där vi alla gör allt vi kan, med barnens bästa för ögonen.
        HEDENHÖS FÖRÄLDRAKOOPERATIV EKEBYVÄGEN 4      429 32 KULLAVIK      TEL (LILLA): 0707-75 89 66     TEL (STORA):0705-11 26 16